OhSiBo | Luikersteenweg 659 | 3500 Hasselt (Rapertingen) | 011 42 06 60